Edit Glossary

Berikut langkah langkah Edit Glossary :

1. Buka Aplikasi Playbook.

2. Pilih Menu Glossary.

3. Pada kolom search ketikan data Glossary yang akan diedit.

4. Klik Data hasil pencarian.

5. Klik Edit untuk mengupdate data glossary.

6. Kemudian update data glossary anda.

Contoh : anda mengupdate keterangan pada data glossary awalnya purchase item menjadi Pembelian item untuk sediaan.

5. Klik Save untuk mengupdate data glossary anda.

Last updated